2017-11-26 - Caijsa tilldelas stipendie från Idrotts-Orden i Göteborg

När Wilhelm Friberg, ÖIS-grundaren funderar över den nya idrottsrörelsens framtid och ansvar, känner han att idrottsrörelsen inte bara borde ta sig an det uppväxande släktets fysiska fostran.
De unga idrottarna borde också klara av att leva som dugliga och ansvarskännande medborgare i ett hårt och föränderligt samhälle.
Den 29-årige Wilhelm Friberg, som är en handlingens man, kallar samman sina ÖIS-ynglingar och lägger fram sina idéer och föreslår bildandet av ett ordenssällskap. Hans tankar och förslag accepteras av de närvarande och Idrotts-Orden bildas.

I valspråket – MENS SANA IN COPORE SAND – en sund själ i en sund kropp, sammanfattas tankarna om att ” i Orden samla män, för vilka idrotter är medlet men ej målet.”

Caijsa fick i år äran att väljas av Idrotts Ordern till en av fyra stipendiater och fick på högtidsmiddagen den 26.e november motta stipendie samt diplom.

http://www.idrotts-orden.se/stipendiater-26419449

IO Idrotts Orden IO


Webdesign av Websoluto.se